ANH TRẦN VIỆT QUÂN _ CHỦ TỊCH BÁCH KHOA COMPUTER _ ĐỒNG SÁNG LẬP

Anh Trần Việt Quân _ Chủ Tịch Sáng Lập Công Ty BÁCH KHOA COMPUTER _ sẽ đồng hành cùng Từ Thiện VÌ XÃ HỘI.

Anh Việt Quân sẽ hỗ trợ Cơ Sở Vật Chất cho quá trình hoạt động.

Trân trọng.

XIN ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

*