Hồ sơ của em TRƯƠNG NGUYỄN HẢI MINH

SÁCH ĐÃ ĐỌC VÀ BÁO CÁO

- Tư Duy Tích Cực Thay Đổi Cuộc Sống

THÔNG TIN SƠ LƯỢC

1. Ước mơ của em:

Em muốn trở thành một chuyên viên Quản Trị Mạng và phát triển một mô hình kinh doanh mới tại Việt Nam. Bên cạnh đó là đóng góp một phần nào đó cho xã hội nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

2. Khó khăn hiện tại:

Khó khăn hiện tại của em là kiến thức chưa nhiều, tài chính của gia đình không ổn định khiến em không thể tập trung học tập thật tốt .

Trong tương lai gần, em sẽ cố gắng cải thiện quá trình học tập của mình, tiếp tục đi làm thêm để phụ giúp gia đình (đặc biệt là mẹ em, mẹ vất vả làm việc mỗi ngày để nuôi gia đình).

Tự phát triển những dự án kinh doanh nhỏ để có thêm kinh nghiệm.

3. Trong tương lai em quyết tâm đồng hành cùng Từ Thiện Vì Xã Hội giúp đỡ những em sinh viên có hoàn cảnh như em hiện tại

Trong tương lai, em sẽ quyết tâm đồng hành cùng Từ Thiện Vì Xã Hội để giúp đỡ những bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vì họ chính là tương lai của xã hội và đất nước. Em muốn thay đổi cách nhận thức, cũng như là cách sống của thế hệ thanh niên trở nên tốt đẹp hơn thời điểm hiện tại.

XIN ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

*