Hồ sơ của em NGUYỄN YẾN NHI

SÁCH ĐÃ ĐỌC VÀ BÁO CÁO

- Cà Phê Cùng Tony

- Dạy Con Làm Giàu Tập 01

- Nghĩ Giàu Làm

- Never Eat Alone – Đừng Bao Giờ Đi Ăn Một Mình

- Bí Mật Tư Duy Triệu Phú

- Làm Chủ Tư Duy Thay Đổi Vận Mệnh

- Bí Quyết Tay Trắng Thành Triệu Phú

- Quốc Gia Khởi Nghiệp

- Đường Ra Biển Lớn

- Trên Đường Băng

- Nhà Giả Kim

- Con Đường Hồi Giáo

- Nhật Ký Anne Frank

- Phút 90+

THÔNG TIN SƠ LƯỢC

1. Ước mơ của em:

2. Khó khăn hiện tại:

3. Trong tương lai em quyết tâm đồng hành cùng Từ Thiện Vì Xã Hội giúp đỡ những em sinh viên có hoàn cảnh như em hiện tại

XIN ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

*