HỒ SƠ CỦA EM HOÀNG QUỐC

SÁCH ĐÃ ĐỌC VÀ BÁO CÁO

Dạy Con Làm Giàu Tập 01

THÔNG TIN SƠ LƯỢC

1. Ước mơ của em:

2. Khó khăn hiện tại:

3. Trong tương lai em quyết tâm đồng hành cùng Từ Thiện Vì Xã Hội giúp đỡ những em sinh viên có hoàn cảnh như em hiện tại

4. Ý kiến chia sẻ thêm của em:

XIN ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

*