Liên hệ Từ Thiện VÌ XÃ HỘI

Tu Thien Vi Xa Hoi _ 04

Thầy Tuấn Ngọc (Thư Kí): 0974.777.008 Email: TuThienViXaHoi@gmail.com TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG: Bà Nguyễn Ngọc Anh (Thủ Quỹ) 1. Nguyễn Ngọc Anh _ 68010000281909 _ BIDV Long An 2. Nguyễn Ngọc Anh _ 711AB5497651 _ Vietinbank Long An 3. Nguyễn Ngọc Anh _ 0631000428840 _ Vietcombank Long An 4. Nguyễn Ngọc Anh _ 070047300574 _ [...]