ANH NGUYỄN SONG THÀNH TRUNG – ĐỒNG SÁNG LẬP

Anh NGUYỄN SONG THÀNH TRUNG là Đồng Sáng Lập, đồng thời cũng là thành viên Ban Điều Hành chương trình Từ Thiện Vì Xã Hội.

THẦY TUẤN NGỌC – ĐỒNG SÁNG LẬP

Thay Tuan Ngoc _ Tu Thien Vi Xa Hoi

Thầy Tuấn Ngọc sẽ hỗ trợ mỗi năm tối thiểu 30.000.000đ học phí cho các em Sinh Viên. Chuyện kể rằng… Năm ấy, Thầy Tuấn Ngọc 18 tuổi, khi đang làm công việc bốc vác và phụ hồ tại một công trường ở Khu Chế Xuất Linh Trung 2 – Thủ Đức thì nhận được [...]