Buổi 06 _ Phỏng Vấn _ Trao Học Bổng _ Chia Sẻ Sách Cà Phê Cùng Tony và Dạy Con Làm Giàu Tập 01

Buổi 05 _ Báo Cáo Sách Dạy Con Làm Giàu 01 và Bí Mật Tư Duy Triệu Phú

1. Ban Giám Khảo phỏng vấn sinh viên mới 2. Các em sinh viên cũ chia sẻ về Cà Phê Cùng Tony, Dạy Con Làm Giàu Tập 01, Bí Mật Của May Mắn, Bí Mật Tư Duy Triệu Phú (17 điều khác biệt giữa người giàu và người nghèo)

Buổi Sinh Hoạt Lần 04 _ Báo Cáo Sách _ Phỏng Vấn Trao Học Bổng Sinh Viên Ngày 17/12/2014

Anh NGUYỄN HỒNG ÁNH – Quán Cơm 2.000đ _ Chia Sẻ Kinh Nghiệm Kinh Doanh Cho Các Em Sinh Viên Ngày 10/12/2014

Buổi Báo Cáo Sách CÀ PHÊ CÙNG TONY (Tiếp Theo) và DẠY CON LÀM GIÀU TẬP 01 Ngày 10/12/2014

BÁO CÁO SÁCH CÀ PHÊ CÙNG TONY BÁO CÁO SÁCH DẠY CON LÀM GIÀU TẬP 01  

Buổi Phỏng Vấn Trao Học Bổng 100% Học Phí ĐH và Báo Cáo Sách CÀ PHÊ CÙNG TONY Ngày 03/12/2014

Buổi Phỏng Vấn Xét Chọn Sinh Viên Để Cấp HỌC BỔNG 100% HỌC PHÍ ĐH 26/11/2014