Buổi Báo Cáo Sách CÀ PHÊ CÙNG TONY (Tiếp Theo) và DẠY CON LÀM GIÀU TẬP 01 Ngày 10/12/2014

BÁO CÁO SÁCH CÀ PHÊ CÙNG TONY

BÁO CÁO SÁCH DẠY CON LÀM GIÀU TẬP 01

 

BÌNH LUẬN

  1. Quá ý nghĩa.

  2. Rất nhiều ý tưởng thảo luận hay, đáng để xem và học hỏi.

XIN ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

*