Báo cáo THU CHI _ HỌC BỔNG _TỪ THIỆN VÌ XÃ HỘI năm 2015 – 2016

I. THU (220.725.000đ)

- Ngày 26/11/2014, Thầy Tuấn Ngọc đã góp 30.000.000đ

- Ngày 26/11/2014, anh Trần Việt Quân đóng góp hội trường rất tiện nghi để hỗ trợ cho việc sinh hoạt của Từ Thiện VÌ XÃ HỘI, đồng thời tài trợ server cho website http://TuThienViXaHoi.com/

- Ngày 30/12/2014, một Nhà Hảo Tâm ở Bình Thuận đề nghị không nêu danh đã góp: 500.000đ

- Ngày 14/01/2015, anh Đàm Văn Thuận (BKC) đã góp 2.000.000đ

- Công Ty PHƯƠNG TRANG – FUTA Bus Lines đóng góp: 110.400.000đ

- www.SachHiemNoi.net đóng góp: 32.550.000đ

- www.SachHiem.net đóng góp 19.575.000đ

II. CHI (129.615.000đ)

- Ngày 18/12/2014, trao học bổng cho em Mang Mỹ 2.000.000đ

- Ngày 18/12/2014, trao học bổng cho em Trần Thanh Quang 2.000.000đ

- Ngày 31/12/2014, trao học bổng cho em Nguyễn Huy Hoàng 4.000.000đ

- Ngày 07/01/2015, trao học bổng cho em Trần Minh Hiếu 3.400.000đ

- Ngày 04/02/2015, trao học bổng cho em Dương Quốc Tuấn 2.000.000đ

- Ngày 04/02/2015, trao học bổng cho em Nguyễn Thị Mỹ Linh 3.500.000đ

- Ngày 01/04/2015, trao học bổng cho em Đoàn Lê Tấn Thành 3.500.000đ

- Ngày 15/04/2015, trao học bổng cho em Phạm Thị Mỹ Cẩm 3.500.000đ

- Chi phí làm Video báo cáo trên Youtube: 100.000đ

- Ngày 08/07/2015, tặng thưởng cho em Nguyễn Anh Đức 500.000đ

- Ngày 08/07/2015, tặng thưởng cho em Dương Quốc Tuấn 500.000đ

- Ngày 22/07/2015, tặng thưởng cho em Nguyễn Huy Hoàng 500.000đ

- Ngày 22/07/2015, trao học bổng cho em Nguyễn Anh Đức 3.500.000đ

- Ngày 09/08/2015, tổ chức cho các thành viên tham gia leo núi rèn luyện nghị lực 1.215.000đ

- Ngày 12/08/2015, trao học bổng cho em Nguyễn Thị Mỹ Linh 300.000đ

- Ngày 19/08/2015, trao học bổng cho em Dương Quốc Tuấn 100.000đ

- Ngày 19/08/2015, trao học bổng cho em Nguyễn Huy Hoàng 400.000đ

- Ngày 19/08/2015, trao học bổng cho em Nguyễn Anh Đức 500.000đ

- Ngày 26/08/2015, trao học bổng cho em Đoàn Lê Tấn Thành 300.000đ

- Ngày 26/08/2015, trao học bổng cho em Dương Quốc Tuấn 400.000đ

- Ngày 26/08/2015, trao học bổng cho em Trần Thị Yến Xuân 400.000đ

- Ngày 26/08/2015, trao học bổng cho em Trương Nguyễn Hải Minh 300.000đ

- Ngày 02/09/2015, trao học bổng cho em Nguyễn Ngọc Minh 100.000đ

- Ngày 02/09/2015, trao học bổng cho em Phương Dung 200.000đ

- Ngày 02/09/2015, trao học bổng cho em Nguyễn Anh Đức 400.000đ

- Ngày 16/09/2015, trao học bổng cho em Nguyễn Ngọc Minh 100.000đ

- Ngày 16/09/2015, trao học bổng cho em Trần Thị Yến Xuân 100.000đ

- Ngày 16/09/2015, trao học bổng cho em Nguyễn Huy Hoàng 500.000đ

- Ngày 23/09/2015, trao học bổng cho em Võ Lê Ngọc Bích 200.000đ

- Ngày 23/09/2015, trao học bổng cho em Phương Dung 200.000đ

- Ngày 23/09/2015, trao học bổng cho em Nguyễn Huy Hoàng 400.000đ

- Ngày 23/09/2015, trao học bổng cho em Dương Quốc Tuấn 300.000đ

- Ngày 30/09/2015, trao học bổng cho em Nguyễn Huy Hoàng 500.000đ

- Ngày 30/09/2015, trao học bổng cho em Dương Quốc Tuấn 500.000đ

- Ngày 30/09/2015, trao học bổng cho em Trần Thị Yến Xuân 400.000đ

- Ngày 14/10/2015, trao học bổng cho em Nguyễn Huy Hoàng 500.000đ

- Ngày 14/10/2015, trao học bổng cho em Nguyễn Anh Đức 300.000đ

- Ngày 14/10/2015, trao học bổng cho em Nguyễn Ngọc Minh 200.000đ

- Ngày 21/10/2015, trao học bổng cho em Nguyễn Mỹ Linh 300.000đ

- Ngày 21/10/2015, trao học bổng cho em Nguyễn Yến Nhi 600.000đ

- Ngày 21/10/2015, trao học bổng cho em Nguyễn Ngọc Phương Dung 500.000đ

- Ngày 28/10/2015, trao học bổng cho em Phạm Thị Mỹ Cẩm 200.000đ

- Ngày 28/10/2015, trao học bổng cho em Dương Quốc Tuấn 300.000đ

- Ngày 28/10/2015, trao học bổng cho em Trần Minh Hiếu 400.000đ

- Ngày 04/11/2015, trao học bổng cho em Dương Quốc Tuấn 400.000đ

- Ngày 04/11/2015, trao học bổng cho em Trương Nguyễn Hải Minh 300.000đ

- Ngày 04/11/2015, trao học bổng cho em Nguyễn Anh Đức 400.000đ

- Ngày 04/11/2015, trao học bổng cho em Võ Lê Ngọc Bích 300.000đ

- Ngày 11/11/2015, trao học bổng cho em Nguyễn Ngọc Minh 100.000đ

- Ngày 11/11/2015, trao học bổng cho em Trần Thị Yến Xuân 200.000đ

- Ngày 11/11/2015, trao học bổng cho em Nguyễn Anh Đức 300.000đ

- Ngày 11/11/2015, trao học bổng cho em Trần Minh Hiếu 300.000đ

- Ngày 11/11/2015, trao học bổng cho em Nguyễn Yến Nhi 300.000đ

- Ngày 18/11/2015, trao học bổng cho em Võ Lê Ngọc Bích 200.000đ

- Ngày 18/11/2015, trao học bổng cho em Nguyễn Huy Hoàng 300.000đ

- Ngày 25/11/2015, trao học bổng cho em Cẩm Tiến 300.000đ

- Ngày 25/11/2015, trao học bổng cho em Nguyễn Anh Đức 400.000đ

- Ngày 25/11/2015, trao học bổng cho em Trần Thị Yến Xuân 400.000đ

- Ngày 25/11/2015, trao học bổng cho em Trương Nguyễn Hải Minh 200.000đ

- Ngày 02/12/2015, trao học bổng cho em Nguyễn Huy Hoàng 400.000đ

- Ngày 02/12/2015, trao học bổng cho em Nguyễn Song Thành Tín 300.000đ

- Ngày 09/12/2015, trao học bổng cho em Nguyễn Ngọc Minh 400.000đ

- Ngày 26/12/2015, làm từ thiện Nghĩa Học tại Lớp Học Tình Thương Bà Mười 700.000đ

- Ngày 30/12/2015, trao học bổng cho em Trần Thị Yến Xuân 300.000đ

- Ngày 30/12/2015, trao học bổng cho em Trương Nguyễn Hải Minh 300.000đ

- Ngày 30/12/2015, trao học bổng cho em Võ Lê Ngọc Bích 300.000đ

- Ngày 06/01/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Song Thành Tín 300.000đ

- Ngày 13/01/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Huy Hoàng 300.000đ

- Ngày 27/01/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Anh Đức 300.000đ

- Ngày 27/01/2016, trao học bổng cho em Dương Quốc Tuấn 300.000đ

- Ngày 24/02/2016, trao học bổng cho em Dương Quốc Tuấn 300.000đ

- Ngày 09/03/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Huy Hoàng 300.000đ

- Ngày 23/03/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Huy Hoàng 500.000đ

- Ngày 23/03/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Hải Minh 300.000đ

- Ngày 20/04/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Huy Hoàng 500.000đ

- Ngày 20/04/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Ngọc Minh 500.000đ

- Ngày 20/04/2016, trao học bổng cho em Võ Lê Ngọc Bích 500.000đ

- Ngày 20/04/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Anh Đức 500.000đ

- Ngày 18/05/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Ngọc Minh 500.000đ

- Ngày 18/05/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Anh Đức 500.000đ

- Ngày 18/05/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Huy Hoàng 500.000đ

- Ngày 18/05/2016, trao học bổng cho em Trần Minh Hiếu 500.000đ

- Ngày 18/05/2016, trao học bổng cho em Võ Lê Ngọc Bích 500.000đ

- Ngày 18/05/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Yến Nhi 500.000đ

- Ngày 18/05/2016, trao học bổng cho em Phạm Thị Mỹ Cẩm 500.000đ

- Ngày 15/06/2016, trao học bổng cho em Nguyệt 200.000đ

-  Ngày 29/06/2016, trao học bổng cho em Thông 300.000đ

-  Ngày 29/06/2016, trao học bổng cho em Nguyệt 300.000đ

-  Ngày 29/06/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Ngọc Minh 500.000đ

-  Ngày 29/06/2016, trao học bổng cho em Trương Nguyễn Hải Minh 500.000đ

-  Ngày 29/06/2016, trao học bổng cho em Trần Minh Hiếu 500.000đ

-  Ngày 29/06/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Yến Nhi 500.000đ

-  Ngày 29/06/2016, trao học bổng cho em Phạm Mỹ Cẩm 500.000đ

-  Ngày 29/06/2016, trao học bổng cho em Võ Lê Ngọc Bích 500.000đ

-  Ngày 29/06/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Anh Đức 500.000đ

-  Ngày 06/07/2016, trao học bổng cho em Nguyệt 300.000đ

-  Ngày 13/07/2016, trao học bổng cho em Thông 300.000đ

- Ngày 03/08/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Ngọc Minh 400.000đ

- Ngày 03/08/2016, trao học bổng cho em Nguyệt 500.000đ

- Ngày 03/08/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Yến Nhi 400.000đ

- Ngày 10/08/2016, trao học bổng cho em Thông 1.600.000đ

- Ngày 10/08/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Ngọc Minh 1.700.000đ

- Ngày 10/08/2016, trao học bổng cho em Trương Nguyễn Hải Minh 1.000.000đ

- Ngày 10/08/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Anh Đức 1.000.000đ

- Ngày 10/08/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Huy Hoàng 1.000.000đ

- Ngày 10/08/2016, trao học bổng cho em Thiên Nhi 500.000đ

- Ngày 10/08/2016, trao học bổng cho em Yến Nhi 500.000đ

- Ngày 10/08/2016, trao học bổng cho em Nguyệt 500.000đ

- Ngày 10/08/2016, trao học bổng cho em Bảo Yến 500.000đ

- Ngày 10/08/2016, trao học bổng cho em Võ Lê Ngọc Bích 1.000.000đ

- Ngày 17/08/2016, trao học bổng cho em Bảo Yến 300.000đ

- Ngày 17/08/2016, trao học bổng cho em Minh Tiến 200.000đ

- Ngày 17/08/2016, trao học bổng cho em Thanh Nguyệt 300.000đ

- Ngày 17/08/2016, trao học bổng cho em Hải Minh 500.000đ

- Ngày 24/08/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Ngọc Minh 300.000đ

- Ngày 24/08/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Anh Đức 1.000.000đ

- Ngày 31/08/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Huy Hoàng 500.000đ

- Ngày 31/08/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Yến Nhi 500.000đ

- Ngày 31/08/2016, trao học bổng cho em Phạm Minh Thông 500.000đ

- Ngày 31/08/2016, trao học bổng cho em Minh Tiến 500.000đ

- Ngày 07/09/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Hoàng Mai Thy 300.000đ

- Ngày 07/09/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Anh Đức 600.000đ

- Ngày 07/09/2016, trao học bổng cho em Trần Thanh Nguyệt 700.000đ

- Ngày 14/09/2016, trao học bổng cho em Phạm Minh Thông 1.500.000đ

- Ngày 14/09/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Ngọc Minh 1.500.000đ

- Ngày 14/09/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Mỹ Linh 1.700.000đ

- Ngày 14/09/2016, trao học bổng cho em Thiên Nhi 1.500.000đ

- Ngày 14/09/2016, trao học bổng cho em Trương Nguyễn Hải Minh 1.000.000đ

- Ngày 14/09/2016, trao học bổng cho em Bảo Yến 1.000.000đ

- Ngày 14/09/2016, trao học bổng cho em Quang 1.000.000đ

- Ngày 14/09/2016, trao học bổng cho em Trần Thanh Nguyệt 1.000.000đ

- Ngày 14/09/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Hoàng Mai Thy 500.000đ

- Ngày 14/09/2016, trao học bổng cho em Võ Lê Ngọc Bích 1.000.000đ

- Ngày 14/09/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Anh Đức 1.000.000đ

- - Ngày 14/09/2016, trao học bổng cho em Thủy Tiên 1.000.000đ

- Ngày 14/09/2016, trao học bổng cho em Phạm Mỹ Cẩm 1.000.000đ

- Ngày 14/09/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Huy Hoàng 1.000.000đ

- Ngày 14/09/2016, trao học bổng cho em Minh Tiến 1.000.000đ

- Ngày 14/09/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Yến Nhi 1.000.000đ

- Ngày 21/09/2016, trao học bổng cho em Phạm Thị Mỹ Cẩm 400.000đ

- Ngày 21/09/2016, trao học bổng cho em Trương Nguyễn Hải Minh 300.000đ

- Ngày 05/10/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Hoàng Mai Thy 200.000đ

- Ngày 05/10/2016, trao học bổng cho em Vũ Đức Hoàng 700.000đ

- Ngày 05/10/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Anh Đức 800.000đ

- Ngày 05/10/2016, trao học bổng cho em Trần Đình Sơn 1.000.000đ

- Ngày 05/10/2016, trao học bổng cho em Trần Thanh Nguyệt 600.000đ

- Ngày 05/10/2016, trao học bổng cho em Minh Tiến 300.000đ

- Ngày 05/10/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Huy Hoàng 400.000đ

- Ngày 05/10/2016, trao học bổng cho em Phạm Minh Thông 300.000đ

- Ngày 12/10/2016, trao học bổng cho em  Thủy Tiên 300.000đ

- Ngày 12/10/2016, trao học bổng cho em  Trần Đình Sơn 500.000đ

- Ngày 12/10/2016, trao học bổng cho em  Nguyễn Yến Nhi 400.000đ

- Ngày 12/10/2016, trao học bổng cho em  Minh Tiến 700.000đ

- Ngày 19/10/2016, trao học bổng cho em MinhTiến 600.000đ

- Ngày 19/10/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Anh Đức 400.000đ

- Ngày 19/10/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Thị Quỳnh Trang 200.000đ

- Ngày 19/10/2016, trao học bổng cho em Vũ Tiến Đông 300.000đ

- Ngày 19/10/2016, trao học bổng cho em Bảo Yến 500.000đ

- Ngày 19/10/2016, trao học bổng cho em Trương Văn Bình 500.000đ

- Ngày 19/10/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Ngọc Minh 500.000đ

- Ngày 19/10/2016, trao học bổng cho em Minh Thông 600.000đ

- Ngày 19/10/2016, trao học bổng cho em Trần Thanh Nguyệt 500.000đ

- Ngày 19/10/2016, trao học bổng cho em Trần Đình Sơn 700.000đ

- Ngày 26/10/2016, trao học bổng cho em Bảo Yến 1.300.000đ

- Ngày 26/10/2016, trao học bổng cho em Minh Tiến 1.300.000đ

- Ngày 26/10/2016, trao học bổng cho em Minh Thông 1.700.000đ

- Ngày 26/10/2016, trao học bổng cho em Vũ Ngọc Thiên Nhi 1.400.000đ

- Ngày 26/10/2016, trao học bổng cho em Trần Thị Thanh Nguyệt 1.700.000đ

- Ngày 26/10/2016, trao học bổng cho em Trần Đình Sơn 500.000đ

- Ngày 26/10/2016, trao học bổng cho em Trương Văn Bình 400.000đ

- Ngày 26/10/2016, trao học bổng cho em Phạm Thị Mỹ Cẩm 1.000.000đ

- Ngày 26/10/2016, trao học bổng cho em Quang (Em trai của Bảo Yến và Tracy Hằng) 500.000đ

- Ngày 26/10/2016, trao học bổng cho em Thảo Nguyên 1.000.000đ

- Ngày 26/10/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Huy Hoàng 1.000.000đ

- Ngày 26/10/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Ngọc Minh 1.000.000đ

- Ngày 26/10/2016, trao học bổng cho em Võ Lê Ngọc Bích 1.000.000đ

- Ngày 26/10/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Yến Nhi 1.000.000đ

- Ngày 26/10/2016, trao học bổng cho em Vũ Tiến Đông 1.000.000đ

- Ngày 26/10/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Anh Đức 1.000.000đ

- Ngày 26/10/2016, trao học bổng cho em Thủy Tiên 1.000.000đ

- Ngày 26/10/2016, trao học bổng cho em Vũ Đức Hoàng 500.000đ

- Ngày 26/10/2016, trao học bổng cho em Trương Nguyễn Hải Minh 1.000.000đ

- Ngày 26/10/2016, trao học bổng cho em Lệ Chi 500.000đ

- Ngày 02/11/2016, trao học bổng cho em Trần Thị Bảo Yến 1.000.000đ

- Ngày 02/11/2016, trao học bổng cho em Trần Đình Sơn 1.000.000đ

- Ngày 02/11/2016, trao học bổng cho em Phạm Minh Thông 500.000đ

- Ngày 02/11/2016, trao học bổng cho em Minh Tiến 400.000đ

- Ngày 02/11/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Ngọc Minh 500.000đ

- Ngày 09/11/2016, trao học bổng cho em Trần Thị Bảo Yến 200.000đ

- Ngày 09/11/2016, trao học bổng cho em Trương Văn Bình 500.000đ

- Ngày 09/11/2016, trao học bổng cho em Minh Tiến 400.000đ

- Ngày 09/11/2016, trao học bổng cho em Vũ Ngọc Thiên Nhi 500.000đ

- Ngày 09/11/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Yến Nhi 500.000đ

- Ngày 16/11/2016, trao học bổng cho em Trần Thanh Nguyệt 700.000đ

- Ngày 16/11/2016, trao học bổng cho em Trương Văn Bình 300.000đ

- Ngày 16/11/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Yến Nhi 700.000đ

- Ngày 16/11/2016, trao học bổng cho em Minh Tiến 500.000đ

- Ngày 23/11/2016, trao học bổng cho em Trần Đình Sơn 1.000.000đ

- Ngày 23/11/2016, trao học bổng cho em Phạm Mỹ Cẩm 1.500.000đ

- Ngày 23/11/2016, trao học bổng cho em Vũ Tiến Đông 900.000đ

- Ngày 23/11/2016, trao học bổng cho em Vũ Ngọc Thiên Nhi 1.000.000đ

- Ngày 23/11/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Ngọc Minh 1.000.000đ

- Ngày 23/11/2016, trao học bổng cho em Thảo Nguyên 1.000.000đ

- Ngày 23/11/2016, trao học bổng cho em Lệ Chi 1.000.000đ

- Ngày 23/11/2016, trao học bổng cho em Vũ Đức Hoàng 1.000.000đ

- Ngày 23/11/2016, trao học bổng cho em Phạm Minh Thông 1.000.000đ

- Ngày 23/11/2016, trao học bổng cho em Hữu 1.000.000đ

- Ngày 23/11/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Huy Hoàng 1.000.000đ

- Ngày 23/11/2016, trao học bổng cho em Trần Thị Thanh Nguyệt 500.000đ

- Ngày 23/11/2016, trao học bổng cho em Thủy Tiên 500.000đ

- Ngày 23/11/2016, trao học bổng cho em Trương Nguyễn Hải Minh 500.000đ

- Ngày 23/11/2016, trao học bổng cho em Võ Lê Ngọc Bích 500.000đ

- Ngày 23/11/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Yến Nhi 500.000đ

- Ngày 27/11/2016, trao học bổng cho em Vũ Ngọc Thiên Nhi 500.000đ

- Ngày 27/11/2016, trao học bổng cho em Phạm Minh Thông 500.000đ

- Ngày 27/11/2016, trao học bổng cho em Trương Văn Bình 1.000.000đ

- Ngày 11/12/2016, trao học bổng cho em Trần Văn Đạt 500.000đ

- Ngày 11/12/2016, trao học bổng cho em Trương Văn Bình 500.000đ

- Ngày 11/12/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Văn Tình 500.000đ

- Ngày 11/12/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Yến Nhi 500.000đ

- Ngày 11/12/2016, trao học bổng cho em Vũ Ngọc Thiên Nhi 600.000đ

- Ngày 11/12/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Anh Đức 700.000đ

- Ngày 18/12/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Yến Nhi 500.000đ

- Ngày 18/12/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Anh Đức 300.000đ

- Ngày 18/12/2016, trao học bổng cho em Vũ Ngọc Thiên Nhi 400.000đ

- Ngày 18/12/2016, trao học bổng cho em Phạm Minh Thông 400.000đ

- Ngày 18/12/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Văn Tình 700.000đ

- Ngày 25/12/2016, trao học bổng cho em Trương Văn Bình 700.000đ

- Ngày 25/12/2016, trao học bổng cho em Trần Thị Thanh Nguyệt 1.500.000đ

- Ngày 25/12/2016, trao học bổng cho em Phạm Thị Mỹ Cẩm 1.300.000đ

- Ngày 25/12/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Anh Đức 1.000.000đ

- Ngày 25/12/2016, trao học bổng cho em Phạm Minh Thông 1.000.000đ

- Ngày 25/12/2016, trao học bổng cho em Phạm Văn Hữu 1.000.000đ

- Ngày 25/12/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Ngọc Minh 1.000.000đ

- Ngày 25/12/2016, trao học bổng cho em Nguyễn Yến Nhi 1.000.000đ

- Ngày 25/12/2016, trao học bổng cho em Đặng Thị Trúc Quỳnh 500.000đ

- Ngày 25/12/2016, trao học bổng cho em Võ Lê Ngọc Bích 1.000.000đ

- Ngày 25/12/2016, trả tiền thuê phòng sinh hoạt 700.000đ/tháng

-

III. SỐ DƯ KHẢ DỤNG: 55.610.000đ

IV. PHỤ LỤC 01

- Những HS-SV nào yêu thích đọc sách, muốn tham gia sinh hoạt cùng CLB Chia Sẻ Sách Từ Thiện VÌ XÃ HỘI, mà điều kiện tài chính tương đối ổn + có tâm từ thiện, thay vì nhận tiền học bổng như những bạn khó khăn, các bạn sẽ nhận Thư Cảm Ơn từ chương trình.

- Trong Thư Cảm Ơn này, ghi rõ mức đóng góp của các bạn tương đương số tiền thưởng mà lẽ ra các bạn xứng đáng nhận. Nhưng các bạn đã không nhận, mà đóng góp trở lại để trao tặng cho HS-SV nghèo.

- Mức đóng góp của các bạn HS-SV sẽ tăng dần theo số lượng sách mà các bạn đã đọc, như vậy các bạn đọc sách cũng là góp phần làm từ thiện.

- Nhà Đồng Hảo Tâm: 1.000.000đ

- Nhà Hảo Tâm Bạc: 2.000.000đ

- Nhà Hảo Tâm Vàng: 5.000.000đ

- Trong Thư Cảm Ơn ghi rõ số tiền đóng góp + những quyển sách đã đọc

V. PHỤ LỤC 02

- Ngày 28/10/2015, sinh viên Nguyễn Yến Nhi đóng góp từ thiện 300.000đ

- Ngày 06/01/2016, sinh viên Nguyễn Yến Nhi đóng góp từ thiện 150.000đ

- Ngày 13/01/2016, bạn Lê Duy Diễm Kiều đóng góp từ thiện 50.000đ

- Ngày 27/01/2016, Nhà Hảo Tâm Nguyễn Anh Đức đóng góp từ thiện 1.400.000đ

- Ngày 24/02/2016, Nhà Hảo Tâm Nguyễn Anh Đức đóng góp từ thiện 950.000đ

- Ngày 09/03/2016, Nhà Hảo Tâm Võ Lê Ngọc Bích đóng góp 1.000.000đ

- Ngày 23/04/2016, Nhà Hảo Tâm Nguyễn Anh Đức đóng góp 600.000đ

- Ngày 18/05/2016, Nhà Hảo Tâm Võ Lê Ngọc Bích đóng góp 1.000.000đ

- Ngày 18/05/2016, Nhà Hảo Tâm Nguyễn Yến Nhi đóng góp 250.000đ

- Ngày 06/07/2016, em Nguyệt đóng góp 300.000đ

- Ngày 13/07/2016, Nhà Hảo Tâm Nguyễn Ngọc Minh đóng góp 1.000.000đ

- Ngày 10/08/2016, Nhà Hảo Tâm Võ Lê Ngọc Bích đóng góp 1.000.000đ

- Ngày 05/10/2016, Nhà Hảo Tâm Phạm Minh Thông đóng góp 500.000đ

- Ngày 26/10/2016, Nhà Hảo Tâm Lệ Chi đóng góp 500.000đ

- Ngày 16/11/2016, Nhà Hảo Tâm Phạm Minh Thông 300.000đ

- Ngày 25/12/2016, Nhà Hảo Tâm Phạm Minh Thông đóng góp 300.000đ

- Ngày 25/12/2016, Nhà Hảo Tâm Nguyễn Ngọc Minh đóng góp 500.000đ

XIN ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

*