ANH NGUYỄN SONG THÀNH TRUNG – ĐỒNG SÁNG LẬP

Anh NGUYỄN SONG THÀNH TRUNG là Đồng Sáng Lập, đồng thời cũng là thành viên Ban Điều Hành chương trình Từ Thiện Vì Xã Hội.

XIN ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

*