ANH ACE NGUYỄN – www.SachHiemNoi.net – ĐỒNG SÁNG LẬP

Anh ACE Nguyễn hiện đang sống và làm việc tại Hoa Kỳ. Cũng như bao con người yêu nước khác, anh ACE Nguyễn mong muốn dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta hùng cường. Để làm được điều này, tri thức là một mặt trận ưu tiên hàng đầu. Chính bởi lẽ đó, anh ACE Nguyễn tìm mọi cách khuyến khích dân ta đọc sách (hoặc nghe sách nói). Vì thế anh ACE Nguyễn có 2 hành động cụ thể sau:

1. Được sự đồng thuận từ Ban Điều Hành trang web www.SachHiem.net, anh ACE Nguyễn thành lập trang www.SachHiemNoi.net để hỗ trợ cho việc tiếp cận sự thật, vén bức màn bí mật của sự thật đã bị cố tình che đậy.

2. Đồng sáng lập www.TuThienViXaHoi.com để yểm trợ cho nhiều thế hệ sinh viên (những con người ưu tú của xã hội) có điều kiện để theo học hết Đại Học, trong quá trình đó giúp các em rèn luyện tốt Tư Duy Đạo Đức và Tư Duy Tài Chính để sau này cống hiến cho dân tộc, cho tổ quốc, cho xã hội, cho nhân loại…

Anh ACE Nguyễn sẽ yểm trợ mỗi năm 1.200USD giúp quỹ học bổng Từ Thiện Vì Xã Hội.

XIN ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

*